Mir prouwen um neie Projet mat der Chorale vun Dummeldeng
Chorale” La Fraternelle et Dramatique”
Onse Proufsaal am Gronn
Hei kéint äert Pult stoe well mir sichen nach Sänger Bass, Tenor, Sopran, Alt, mir sinn zu 38 Sänger en Dirigent an en Pianist Kommt bei ons Sange well Sangen ass Gesond hält Jonk a mécht vill SPAASS